(materiał nadesłany)


Rzetelny Informator Europejski

Informator nie ma związku z żadną partią, a jest odpowiedzią na potrzeby społeczne w sytuacji braku rzetelnej informacji o skutkach integracji Polski z Unią Europejską.

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czy przypadku wejścia Polski do UE wzrosną ceny?

Tak, po wejściu do UE należy spodziewać się znaczącego wzrostu cen większości produktów codziennego użytku. Spowodowane to zostanie między innymi:

  • koniecznością zdobycia kosztownych certyfikatów UE przez polskich producentów;
  • wzrostem stawek VAT na większość artykułów (usług/towarów):

od 2004 r. - artykuły dziecięce z 7% na 22%, artykuły medyczne z 7% na 22%, produkty rolne z 3% na 7%, środki produkcji rolniczej z 3% na 7%, materiały budowlane, mieszkania z 7% na 22%;

od 2008 r. - usługi gastronomiczne z 7 % na 22%, książki i czasopisma specjalistyczne z 0% na 22%, usługi budowlane z 7% na 22 %, usługi pogrzebowe z 0% na 22%.

2. Czy można oczekiwać wzrostu płac, rent i emerytur?

ty nie nastąpi wzrost płac. Wprowadzenie unijnych norm spowoduje zdecydowany wzrost kosztów funkcjonowania firm, co zaowocować może obniżeniem wynagrodzeń.

Aby uniknąć załamania budżetu spowodowanego koniecznością znacznej waloryzacji rent i emerytur (do tej pory powiązanej ze wzrostem cen) minister Kołodko proponuje powiązanie ich ze wzrostem płac, które pozostaną bez zmian lub ulegną obniżeniu, a minister Hausner zapowiedział zamrożenie rent, emerytur i płac w "budżetówce" (źródło: Wiadomości TVP 1 , 06.05.2003).

3. Czy wejście do UE umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy w Polsce?

Komisja Europejska stwierdziła, że po wejściu do UE bezrobocie w Polsce może jeszcze wzrosnąć (źródło: "Rzeczpospolita", 03.03.2003). Trudno zresztą oczekiwać nowych miejsc pracy w sytuacji likwidowania pod dyktando Unii kolejnych polskich przedsiębiorstw oraz otwarcia polskiego rynku pracy dla mieszkańców UE, również państw przystępujących (Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Słowacji, Czech, Węgier...).

4. Czy będę mógł wyjechać z Polski do UE pracować lub uczyć się?

Większość krajów unijnych zastosowało wieloletni zakaz podejmowania pracy przez Polaków. Bezrobocie jest poważnym problemem na terenie UE, wciąż rośnie, a na terenie wschodnich Niemiec przekroczyło 20%. W tej sytuacji trudno będzie obywatelom Polski znaleźć pracę w krajach unijnych po zakończeniu okresów przejściowych. Wszelkie wyjazdy w poszukiwaniu pracy, czy w celach edukacyjnych wiążą się również ze znacznymi kosztami, wiec ich dostępność będzie znikoma.

5. Czy na integracji zyskają nasze dzieci lub wnuki?

Dwanaście lat (od 1991 r.) układu stowarzyszeniowego z UE pokazało, iż mimo głośnych zapowiedzi wyrównania szans, Polska straciła  prawie 70 mld $ (półtora rocznego budżetu Polski). Dzisiejsze obietnice, nie ujęte w zapisach traktatowych, nie dają więc żadnych gwarancji na poprawę sytuacji w przyszłości.

6. Jeżeli nie Unia to Białoruś?

Jest nas blisko 40 mln. Posiadamy nieskażoną ziemię i większość surowców. Jesteśmy narodem pracowitym i zdolnym. Potrzeba nam dobrego gospodarza i szacunku dla własnych wartości. Dziesięć lat temu Polska była 20 razy bogatsza od Białorusi, a obecnie już tylko 2 razy. Jeżeli natychmiast nie zrezygnujemy z "unijnej pomocy" to w Polsce będzie gorzej niż na Białorusi. Odsuńmy od siebie lęki, że nie podołamy samodzielnie i mądrze pokierować naszą Ojczyzną.

7. Czy warto wobec tego pójść i zagłosować w czerwcowym referendum?

Decyzja ta będzie miała ogromny wpływ na nasze dalsze życie: zdobycie pracy, rozwój edukacyjny i zawodowy, stabilną przyszłość naszych rodzin. Zachęcajmy wszystkich znajomych do pójścia na referendum.

[...]

Rozsądny wybór to "NIE" dla Unii Europejskiej.

Koniecznie weź udział w czerwcowym referendum

Powiel tę ulotkę kilkanaście razy i rozdaj krewnym, sąsiadom, znajomym, przechodniom na ulicy. Nie wystarczy, ze sam myślisz trzeźwo. Musisz przekonać innych. Prawdę o UE musi znać każdy Polak.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl