Sprawy Krzysztofa Bargieła


15 maja 2004

Sprawy dotyczą rzekomych gróźb karalnych Krzysztofa Bargieła. W przedmiotowych sprawach mają miejsce naruszenia prawa. Nie wykluczone, że ich przebieg może mieć związek z wystąpieniem K. Bargieła w 1989 r. przeciwko Jerzemu Jędykiewiczowi, ówczesnemu Wojewodzie Gdańskiemu.


Bargieł Krzysztof; ur. w 1961 r. w Sochaczewie; pedagog o specjalności resocjalizacja; nauczyciel z dziesięcioletnim stażem w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie; w roku 2003/2004 podjął studia podyplomowe na kierunkach wychowanie fizyczne i przysposobienie obronne w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku; nie należy do związków zawodowych, organizacji, partii i ruchów politycznych; żonaty, dwoje dzieci.

Kontakt z panem Krzysztofem Bargiełem: kbargiel@o2.pl.Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl