Sprawa Łukasza Kołaka


2 czerwca 2004

W dniu 1 czerwca 2004 r. Sąd Rejonowy w Gdyni (SSR Małgorzata Westphal-Kowalska) - sygn. akt XI W 3675/03 - uznał Łukasza Kołaka winnym umieszczenia w miejscach publicznych, bez zgody zarządzających miejscami, ulotek antyunijnych przed referendum europejskim, tj. czynu z art. 63a § 1 kw, i skazał na karę 300 zł grzywny. Kosztami postępowania obciążony został Skarb Państwa. Wyrok nie jest prawomocny.


27 maja 2004 English

Kolejna rozprawa w sprawie przeciwko panu Łukaszowi Kołakowi odbędzie się we wtorek 1 czerwca 2004 r. o godz. 8.30 w Sądzie Rejonowym, XI Wydział Grodzki, w Gdyni, w sali 406.

Sad mieści się przy Placu Konstytucji, naprzeciwko dworca PKP Gdynia Główna, a XI Wydział Grodzki w budynku za głównym gmachem Sądu (po lewej stronie), przy ulicy Jana z Kolna 55 - sala 406 na IV piętrze.


26 kwietnia 2004

Informacje o sprawie Łukasza Kołaka zamieszczono pod kolejnymi linkami:
http://www.liberator.lbl.pl/index.php?see=art&art_id=1302
http://poland.indymedia.org/pl/2004/03/4759.shtml
http://www.natia.cz/zahranici.htm (strona czeska).


13 kwietnia 2004

W dniu 13 kwietnia 2004 r. odbyła się kolejna rozprawa w sprawie Łukasza Kołaka. Przesłuchany został świadek policjant Mariusz Ostrowski. Z powodu nie stawienia się drugiego świadka, policjanta Marka Rogowskiego przebywającego na urlopie, Sąd wyznaczył następną rozprawę na 1 czerwca 2004 r., godz. 8.30.


5 kwietnia 2004 English

Kolejna rozprawa w sprawie przeciwko panu Łukaszowi Kołakowi odbędzie się we wtorek 13 kwietnia 2004 r. (tj. w pierwszy dzień po Świętach Wielkanocnych) o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym XI Wydział Grodzki w Gdyni, w sali 406.

Sąd mieści się przy Placu Konstytucji, na przeciw dworca PKP Gdynia Główna Osobowa, a XI Wydział Grodzki w budynku za głównym gmachem Sądu (po lewej stronie), przy ulicy Jana z Kolna 55 - sala 406 na IV piętrze.


5 kwietnia 2004

Na słowackiej stronie internetowej http://www.pospolitost.sk zamieszczono link do czesko-polskiej strony Cepol z informacją o sprawie Łukasza Kołaka.


2 kwietnia 2004

Kolejni Czesi informują o sprawie Łukasza Kołaka:
http://www.narodni-strana.cz/clanek.php?id_clanku=879.


26 marca 2004

Informacja o sprawie Łukasza Kołaka podana jest na czeskich stronach internetowych pod linkami:
http://cz.altermedia.info/index.php?p=436&more=1&c=1,
http://www.narmyslenka.cz/zahr/zahr016.html
oraz na czesko-polskiej:
http://www.republika.pl/cepolsite/politika.htm#kolakcz ,
http://www.republika.pl/cepolsite/politika.htm#kolakpl .


25 marca 2004

----- Original Message -----
From: Klaudiusz Wesolek
To: Gdansk@nashadoba.org
Sent: Thursday, March 25, 2004 11:52 AM

Subject: [Gdansk] OSWIADCZENI GGI

OŚWIADCZENIE

Protestujemy przeciwko prześladowaniu p. Łukasza Kołaka, zatrzymanego i sądzonego za rozpowszechnianie plakatów antyunijnych.
Uważamy, że represje wobec p. Kołaka są kolejnym dowodem na to, że w kampanii przed referendum w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej nie dano eurosceptykom realnych szans dotarcia do opinii publicznej. W tym przypadku wykorzystano nawet policję i sądy do zablokowania swobody wypowiedzi.
Referendum nie zostało więc przeprowadzone w sposób uczciwy.

Gdańska Grupa Intermarium
(przekazał K. Wesołek)


21 marca 2004

Informacje o sprawie Łukasza Kołaka podawane są na listach dyskusyjnych:
Gdańskie Podwórko Wirtualne

http://nashadoba.org/mailman/listinfo/gdansk_nashadoba.org,
Intermarium (lista dla zaproszonych)
http://nashadoba.org/mailman/listinfo/intermarium_nashadoba.org,
Central-europe
http://nashadoba.org/mailman/listinfo/central-europe_nashadoba.org,
Pluk
http://nashadoba.org/mailman/listinfo/pluk_nashadoba.org.

M.in. omawiano tam problem samego art. 63a kw, na przykładzie sprawy Ł. Kołaka: Warto porównać art. 63a kw z art. 288 kk. Otóż na podstawie art. 288 kk przestępstwo zniszczenia, uszkodzenia lub uczynienia cudzej rzeczy niezdatną do użytku (poza przerwaniem lub uszkodzeniem kabla podmorskiego) jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Czyli, gdyby Obwiniony zdewastował, zniszczył całkowicie wiatę ZKM, czy obiekt na przystanku SKM, nie byłby ścigany z urzędu. Co innego, gdy dopuścił się umieszczenia tam ulotki, taki czyn jest ścigany z urzędu. Zniszczenie bowiem cudzej własności to nie to co nieuprawnione umieszczenie w miejscu publicznym ulotki, która może zawierać treści polityczne. W tym sensie można wskazać na funkcję również polityczną art. 63a kw (Mariusz Urban).


20 marca 2004

Pod linkiem http://intermarium.webpark.pl/indexpl.htm podany jest link http://www.ruchnarodowy.pl/spr_LK_001.html pt. Eurosceptyk sądzony - Sprawa Łukasza Kołaka.


19 marca 2004

Pod linkiem http://intermarium.webpark.pl/kolak.html zamieszczona jest informacja w języku angielskim o sprawie Łukasza Kołaka.


16 marca 2004

Sprawa dotyczy wyrażenia przez pana Łukasza Kołaka sprzeciwu wobec wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W dniu 5 czerwca 2003 r. Łukasz Kołak został zatrzymany przez patrol Policji w Gdyni (policjanci: Marek Rogowski, Mariusz Ostrowski) pod zarzutem rozklejenia ulotek antyunijnych na przystankach: Zakładu Komunikacji Miejskiej i Szybkiej Kolei Miejskiej - Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.

W dniu 22 października 2003 r. Komisariat Policji w Gdyni Wzgórze Św. Maksymiliana wystąpił do Sądu Rejonowego XI Wydziału Grodzkiego w Gdyni z wnioskiem (RSOW - 426/03) o ukaranie Ł. Kołaka pod zarzutem dokonania czynu z art. 63a kw. Wniosek podpisali: p.o. Z-cy Komendanta nadkomisarz Roman Jurkiewicz i podkomisarz M. Makurat (ew. Mahurat).

W dniu 12 stycznia 2004 r. Sąd Rejonowy (ASR Ewa Mielcarek) wydał wyrok nakazowy (sygn. akt XI W 3675/03) uznając Ł. Kołaka winnym wykroczenia z art. 63a § 1 kw i skazał na karę jednego miesiąca ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin.

W dniu 28 stycznia 2004 r. Ł. Kołak odwołał się od wyroku nakazowego.

W dniu 26 lutego 2004 r. odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym. Rozprawie przewodniczyła SSR Małgorzata Westphal-Kowalska. Przedstawiciel oskarżyciela publicznego był nieobecny. Świadkowie oskarżenia: M. Rogowski, M. Ostrowski, nie stawili się.

Ł. Kołak wyjaśnił, że nie neguje faktu dokonania czynu, ale nie przyznaje się do winy. Oświadczył, że działał w stanie wyższej konieczności. Jest przeciwnikiem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, gdyż będzie to skutkowało zrzeczeniem się przez Polskę suwerenności. Rozklejenie ulotek o charakterze antyunijnym było jedyną dostępną Mu formą wyrażenia sprzeciwu wobec tego zagrożenia. Jest członkiem Unii Polityki Realnej, ale tego dnia działał z własnej inicjatywy.

Z powodu nie przyznania się obwinionego do winy, a nie stawienia się świadków (brak zwrotek wezwań), Sąd wyznaczył kolejną rozprawę na dzień 11 marca 2004 r., godz. 12.00.

Na rozprawie w dniu 11 marca 2004 r. oskarżyciela publicznego reprezentowała sierż. sztab. Grażyna Weglewska. Świadkowie nie stawili się z powodu przebywania na urlopie i z nieznanego powodu. Sąd wyznaczył kolejną rozprawę na dzień 13 kwietnia 2004 r., godz. 11.00.

Po rozprawie, w dyskusji pod Sądem, były głosy kwestionujące sam art. 63a kw (nieuprawnione umieszczanie ogłoszeń, plakatów i ulotek w miejscu publicznym). Ściganie z urzędu czynu określonego w art. 63a kw wskazuje bowiem również na funkcje polityczną tego przepisu. Czyn taki powinien być ścigany na wniosek pokrzywdzonego. Ewentualne wcześniejsze czynności Policji powinny sprowadzić się do powiadomienia zarządzającego tym miejscem o zaistniałym zdarzeniu (post z dnia 15 marca 2004 r. Mariusza Urbana na listę dyskusyjną Gdańskie Podwórko Wirtualne http://nashadoba.org/mailman/listinfo/gdansk_nashadoba.org). Wyrażono opinię, że można się także powołać na równość wobec prawa - plakaty prounijne też były klejone na przystankach (post z dnia 11 marca 2004 r. Klaudiusza Wesołka na listę dyskusyjną j.w.).

_____________________

Pan Łukasz Kołak jest mieszkańcem Gdyni, studentem historii Uniwersytetu Gdańskiego. Należy do Unii Polityki Realnej i stowarzyszenia KoLiber.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl