Represja w Białymstoku za obronę dzieci nienarodzonych


24 stycznia 2007

W dniu 7 grudnia 2006 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku (sędzia Jerzy Szczurewski) uniewinnił Łukasza Wróbla, autora wystawy antyaborcyjnej pt. "Wybierz życie". Wyrok jest prawomocny. Sędzia stwierdził, że w ocenie dokonanej przez sąd pierwszej instancji zabrakło doświadczenia życiowego. Według niego prezentacja nie wyczerpała znamion występków, o których jest mowa w kodeksie wykroczeń (wybryk, nieprzyzwoite treści, wulgaryzm, bezwstydność). Jak dodał, sąd nie jest upoważniony do rozstrzygania kwestii czy przedmiotowa wystawa powinna być prezentowana publicznie.


20 września 2006

W dniu 14 sierpnia 2006 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku (sędzia Magdalena Beziuk-Gawęcka) uznał Łukasza Wróbla winnym demonstrowania treści nieprzyzwoitych w miejscu publicznym za zorganizowanie wystawy antyaborcyjnej, ale odstąpił od wymierzenia kary. Wyrok jest nieprawomocny. Skazany zapowiedział apelację.


13 czerwca 2006

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku toczy się sprawa przeciwko Łukaszowi Wróblowi za zorganizowanie wystawy antyaborcyjnej. Ostatnia rozprawa miała miejsce 10 maja 2006 r.Represja w Łodzi za obronę dzieci nienarodzonych

Represja w Lublinie za obronę dzieci nienarodzonychRuch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl