Inwestycja w Gdyni


Większość przedsięwzięć Bractwa Św. Piusa X (SSPX) w Polsce jest przez to Bractwo nagłaśniana. Tym większe zastanowienie wzbudza zaawansowana budowa obiektu, podobnego do kościoła z łącznikiem i zapleczem, przy ulicy Wiczlińskiej 11 w Gdyni (w pobliżu marketu "Tesco"). O budowie tej brak jest bowiem informacji w publikatorach tegoż Bractwa i w ogóle. Na tablicy informacyjnej budowy podano, że budowany jest: Budynek usługowy z parkingiem oraz sieci i przyłącza (nr pozwolenia RAA-II-12214/7351/2185/03/964/11/RS). Inwestorem jest Fundacja im. O. Damiana de Veuster, która obsługuje Bractwo Św. Piusa X w Polsce.

(20 grudnia 2005)Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl