Sprawa Teodora Kudły


9 marca 2004

Sprawa dotyczy sprzeciwu pana Teodora Kudły wobec oficjalnej wersji tak zwanego pogromu kieleckiego w 1946 r.

Sprawa prowadzona jest przez Prokuraturę Rejonową w Kielcach (sygn. akt 3 Ds 2060/01). Teodor Kudła oskarżony jest o to, że w dniu 1 maja 2001 r. w Kielcach: - odczytał apel o treści antysemickiej; - znieważył miejsce pamięci; - usiłował rozbić za pomocą młotka tablicę ku czci Żydów "pomordowanych przez mieszkańców Kielc".

T. Kudła przebywał w areszcie od 6 czerwca 2002 r. do 20 sierpnia 2003 r., z tego część na obserwacji psychiatrycznej.

W kwestii zarzutu "antysemityzmu" T. Kudła podkreśla, że swoje ataki kieruje przeciwko żydowsko-syjonistycznej mafii, która okrada Polaków i rozpowszechnia kłamstwa skierowane przeciwko narodowi polskiemu - jak te dotyczące Kielc. Wątpliwa jest również kwestia "usiłowania". Z posiadanej relacji wynika, że usiłowania w sensie ścisłym nie było.

Aktualny stan sprawy jest nam nieznany.

_____________________

Pan Teodor Kudła jest mieszkańcem Gdańska. Aktywnie uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r., występował przeciwko ustaleniom "okrągłego stołu".


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl