Wobec układu


Określając negatywny stosunek do systemu politycznego w Polsce unikaliśmy ustosunkowywania się wobec poszczególnych układów rządzących/zarządzających. Nie oznacza to, że nie dokonujemy różnicowania poszczególnych rządów w ostatnich osiemdziesięciu latach, a szczególnie w okresie powojennym.

Dokonana na przełomie lat 80. i 90. transformacja ustrojowa systemu komunistycznego stworzyła szczególny problem. Jest nim dokonywanie zmian w taki sposób, aby mogły być przyjęte jako wyraz suwerenności narodu. Przyczyniły się do tego prawie wszystkie siły polityczne, także te, które werbalnie odcinają się od systemu, a uczestniczą chociażby w kolejnych wyborach. Niestety, godną pożałowania rolę odegrało kierownictwo Kościoła legitymizując przekształcające się zło.

Taka sytuacja wytwarza negatywne skutki w świadomości kolejnych pokoleń wchodzących w dorosłe życie. Z tego powodu zachodzi potrzeba zachowania konsekwentnego stosunku do politycznej rzeczywistości, tym bardziej krytycznego im bardziej jest ona upozorowana. Konkludując,   u k ł a d   K a c z y ń s k i c h   uważamy za politycznie niebezpieczny.

 

 

Prezes Ruchu Narodowego
Mariusz Urban
 

Sopot, dnia 11 października 2006 r.


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl