English


Wobec referendum o przystąpienie do UE


Wyrażamy negatywne stanowisko wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Formuła UE jest zaprzeczeniem zasad cywilizacji łacińskiej. Uczestnictwo w niej prowadzi do utraty podmiotowości we wszystkich aspektach. Uważamy, że referendum unijne powinno być traktowane jako plebiscyt. W przeszłości mieliśmy doświadczenie narzuconych plebiscytów na Śląsku, Warmii i Mazurach.

(Marzec 2003)


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl