Zapowiedź ks. Leszka Królikowskiego wystąpienia z Bractwa
św. Piusa X


We Francji w dniu 15 sierpnia 2006 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ks. Leszek Królikowski ogłosił, że zamierza wystąpić z Bractwa Św. Piusa X. Ks. Leszek Królikowski pochodzi z Gdyni.

(16 sierpnia 2006)Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl