Zdjęcia do tematu Problem pomnikaZdjęcie pomnika Papieża Jana Pawła II i Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego na placu przed kościołem parafii pw. św. Wawrzyńca w Sochaczewie, postawionego w miejsce figury Chrystusa Zmartwychwstałego. Po lewej stronie za narożnikiem frontonu kościoła widoczna jest figura usunięta z placu. Na zdjęciu poniżej figura w nowym miejscu, w zbliżeniu. Zdjęcia wykonano w kwietniu 2006 r. (fot. RN).Mariusz Urban, Pomnik musi powrócić, XI 2003

Korespondencja z władzami kościelnymi

Informacja konserwatora zabytków

Informacja architektury


Ruch Narodowy
skr. poczt. 55
81-701 Sopot 1
e-mail:
poczta@RuchNarodowy.pl
http://www.RuchNarodowy.pl